Ahoj kamarádi, dne 5.10.2023 se bude konat členská schůze našeho klubu. Po odchodu Mirka Netrefy musíme upravit stanovy a zvolit nový výbor klubu. Pozvánka je v dalším textu.

Pozvánka na členskou schůzi Klubu potápěčů FA Praha

Vážení členové klubu, za výbor klubu si Vás dovolujeme pozvat na řádnou členskou schůzi, která se uskuteční dne:

5.10.2023 v 18:00 hodin v sídle klubu na adrese Sportovců 322, 165 00 Praha 6, Lysolaje.

Program členské schůze bude obsahovat tyto hlavní body:

 1. zahájení, prezence členů
 2. volba mandátové a volební komise a jejího předsedy
 3. kontrola počtu fyzických a zastoupených členů schůze, kontrola usnášeníschopnosti
 4. seznámení s programem schůze a jeho schválení
 5. úvodní slovo a seznámení s aktuální situací v klubu
 6. zpráva o činnosti klubu za rok 2022
 7. zpráva o hospodaření klubu za rok 2022, schválení účetní závěrky
 8. seznámení s návrhem na nové stanovy klubu
 9. schválení nových stanov klubu
 10. návrh nových členů výboru a kontrolní komise
 11. schválení nových členů výboru a kontrolní komise klubu
 12. návrh výše klubových příspěvků na rok 2023 a jejich schválení
 13. diskuse a různé
 14. schválení návrhu usnesení mandátové a volební komise
 15. volná zábava

Hlavním a nezbytným úkolem této členské schůze je vyvést klub z právní nouze, která nastala s nečekaným odchodem našeho dlouholetého předsedy Ing. Miroslava Netrefy. Volba nových členů představenstva klubu a úprava stanov klubu je pro další činnost klubu klíčová. Bez těchto úprav nemůže klub vykonávat svoji činnost. Z těchto důvodů Vás naléhavě žádáme o Vaši účast na této schůzi. Pokud se přece jenom nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme poskytněte svoji plnou moc na zastupování. Plnou moc udělte buď rodinnému příslušníkovi (též členovi klubu), nebo jinému členu našeho klubu, který Vás zastoupí. Tuto plnou moc není třeba ověřovat, stačí jen Váš vlastnoruční podpis. Formulář plné moci naleznete v příloze s touto pozvánkou.

Těšíme se na Vaši bohatou účast.

Za výbor Klubu potápěčů FA Praha
Ing. Jindřich Reichmann a Ing. Ladislav Smelik                                 V Praze dne 12.9.2023

 

 

Žádné komentáře

Přihlásit se a odeslat komentář

„Nejlepší způsob, jak pozorovat ryby, je stát se sám rybou.“

Jacques-Yves Cousteau

Social media
O nás

Potápěči FA © 2023.